Smiling Little Boy at Medical Checkup

Preventívne prehliadky

Na preventívne prehliadky budeme Vaše dieťa pozývať, môžete sa však prihlásiť aj sami, od 3 rokov je nárok na preventívnu prehliadku 1x za 2roky. Dospelých od 18 rokov nemáme povinnosť pozývať na prehliadku, ale vo vlastnom záujme sa, prosím, objednajte! Nárok na preventívnu prehliadku máte každé 2 roky do dovŕšenia 28.roku 

DOVOLENKA 24.11.2022

V súrnych prípadoch zastupuje MUDr.Pertržalková, v jej ordinačných hodinách, po predchádzajúcom telefonickom dohovore na čísle: 02/44873765.

Dňa 24.11 a 25.11 žiaľ nie je možná ani emailová komunikácia.