Medical supplies pulse oximeter and electronic thermometer and other medical supplies on a blue back

Vyradenie z evidencie

Ak prestupujete k inému lekárovi, pošlite nám mailom na sestru alebo poštou výmenný lístok, na ktorom je uvedené meno a adresa nového ošetrujúceho lekára. Zdravotná dokumentácia mu bude zaslaná poštou ku koncu príslušného mesiaca.