Medical supplies pulse oximeter and electronic thermometer and other medical supplies on a blue back

Vyradenie z evidencie

Ak prestupujete k inému lekárovi, pošlite nám mailom na sestru alebo poštou výmenný lístok, na ktorom je uvedené meno a adresa nového ošetrujúceho lekára. Zdravotná dokumentácia mu bude zaslaná poštou ku koncu príslušného mesiaca.

DOVOLENKA 24.11.2022

V súrnych prípadoch zastupuje MUDr.Pertržalková, v jej ordinačných hodinách, po predchádzajúcom telefonickom dohovore na čísle: 02/44873765.

Dňa 24.11 a 25.11 žiaľ nie je možná ani emailová komunikácia.