Medical doctors at the conference

Potvrdenia, ospravedlnenia
pre pacientov

Prihláška do MŠ, SŠ, VŠ, tábory, kurzy, krúžky, športová spôsobilosť, brigády vystavujeme na základe preventívnych prehliadok počas ordinačných hodín, dieťa nemusí prísť na vyšetrenie. Ak požadujete potvrdenie na vodičský preukaz a potravinársky poukaz – dieťa musí prísť na vyšetrenie.

Za potvrdenia je účtovaný poplatok podľa aktuálneho cenníka zverejneného na našej webovej stránke.

Ospravedlnenia neprítomnosti v škole a predškolskej výchove v MŠ sa riadi platnou vyhláškou Ministerstva školstva.

Deťom v predškolskej výchove ospravedlňuje neprítomnosť do 7 pracovných dní rodič, školákom a stredoškolákom rodič do 5 pracovných dní. Malým škôlkarom ospravedlňuje neprítomnosť vždy len rodič.

DOVOLENKA 24.11.2022

V súrnych prípadoch zastupuje MUDr.Pertržalková, v jej ordinačných hodinách, po predchádzajúcom telefonickom dohovore na čísle: 02/44873765.

Dňa 24.11 a 25.11 žiaľ nie je možná ani emailová komunikácia.